به گزارش افکارنیوز، علیرضا دائمی با اشاره به این که پراکندگی بارندگی در کل حوزه‌های آبی از جمله شمال، خلیج فارس و در ناحیه ارومیه نسبتا خوب بوده است گفت: در ناحیه ارومیه کمترین میزان بارندگی به مقدار ۲۹۷ میلی‌متر داشتیم که ۱۰ درصد کمتر از میزان بارندگی در زمان متوسط بلند مدت است.

وی با اشاره به این‌که پراکنش بارندگی در سال آبی جاری(از مهر ماه ۹۱ تاکنون)، بد نبوده است گفت: با این وجود الگوی بارندگی در کشور خوب نبود و باعثشد ذخیره برفی کاهش پیدا کند.

سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو با اشاره به این‌که بارش‌های زیر ۱۰ میلی‌متر در سال آبی جاری بسیار داشته‌ایم گفت: بارش‌های زیر ۱۰ میلی‌متر معمولا به خاطر تبخیر قابل استفاده نیستند.

دائمی همچنین با اشاره به کاهش روان‌آب‌ها در پی کاهش ذخیره برفی گفت: میزان روان‌آب‌ها ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده که باعثمی‌شود آب‌های ذخیره‌ای سدها کم شود.

وی همچنین گفت: ‌از نظر هیدرولوژیکی منابع آبی در شرایط خشکسالی به سر می‌بریم.

سرپرست معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو در پایان خاطرنشان کرد: با وجود این که از نظر هواشناسی شرایط نزدیک به نرمال سنجیده شده و میزان بارندگی در سال آبی جاری سه درصد منفی بوده است، با لحاظ منابع آبی ۴۵ درصد با کاهش روبرو هستیم که به معنای خشکسالی خیلی شدید است.