به گزارش افکارنیوز،احمد السیوفی گفت: من هم اکنون درحال خروج از دادستانی هستم و به پاسگاه پلیس می روم. دادستانی مرا با قید ضمانت به مبلغ ۱۰ هزار جُنیه مصری(۵ میلیون تومان) آزاد کرده و باید این مبلغ برای ضمانت پرداخت شود تا پلیس مرا آزاد کند. ما توانستیم این مبلغ را فراهم کنیم و به قصد انجام مراحل اداری به سوی پاسگاه می رویم.

وی افزود: قبل از این نیز، نیروهای امنیتی مصر دو بار به دفتر العالم در قاهره حمله کرده اند، اما این اولین بار است که با قید ضمانت آزاد شده ام زیرا در دو دفعه قبلی بدون قید وثیقه آزاد شدم. رفتار نیروهای پلیس این بار بسیار بد بود و همین امر باعثتعجب و نگرانی من شده است.

السیوفی در تماس تلفنی با برنامه " تحت الضوء " شبکه خبری العالم ادامه داد: در بازپرسی های دادستانی مصر هم یکی از اتهامات وارده به من انتشار اخبار مخلّ امنیت عمومی مصر بود که من این اتهام را رد کرده و از آنها خواستم یک نمونه از این اخبار را با سند ذکر کنند.

مدیر دفتر شبکه العالم در قاهره تاکید کرد: بی شک ما چنین اخباری منتشر نکرده‌ایم و همه اینها تهمت های بی اساس است و در این میان عاملی وجود دارد که باعثاین بدرفتاری ها شده و ما از آن بی خبریم.

السیوفی در ادامه خاطرنشان کرد: از دیگر اتهامات وارد شده به ما داشتن دستگاه " اس ان جی " در دفتر بود که بعد از تفتیش مشخص شد هیچ دستگاه پخش ماهواره ای در دفتر وجود ندارد. به این ترتیب توانستیم از تمام اتهاماتی که به ما وارد شد، کاملا مبرا شویم، اما با این حال دادستانی فقط به شرط ضمانت حاضر به آزادی من شد.

وی اظهار داشت: بعضی از اتهاماتی که دادستانی به ما وارد کرد بسیار عجیب و مضحک بود، مانند انتشار اخبار مخل امنیت و نظم عمومی که با در نظر گرفتن این مساله که آنها نتوانستند حتی یک نمونه از این گونه اخبار را ارائه بدهند، مشخص می شود که این فقط یک تهمت نیست و بیشتر به لطیفهای خندهآور شبیه است.