به گزارش افکارنیوز، مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع آگاه گزارش داد، دست اندرکاران تشکیل این کمپین سعی دارند تمامی حامیان مساله فلسطین و حقوق مشروع این ملت در کشورهای مختلف اروپایی را به عضویت آن درآورند.

این کمپین اعلام کرده است که تمام تلاش خود را به دور از هر گونه بروکراسی و تعصبات طائفه‌ای برای تحقق اهداف زیر به کار خواهد گرفت:

نخست: حمایت از تمامی اسرای دربند زندان‌های رژیم صهیونیستی بدون هر گونه تبعیض میان آنها و ارائه حمایت‌های مادی و معنوی به آنها.

دوم: حمایت از آزادگان از لحاظ ارائه خدمات پزشکی و انسانی به آنها.

سوم: همکاری با جمعیت‌ها و نهادهای مختلف حامی حقوق اسرا.

چهارم: راه اندازی کمپین رسانه‌ای به زبان‌های مختلف در سراسر اروپا به منظور آشنایی جامعه اروپایی با جنایت صورت گرفته علیه اسرای در بند زندان‌های صهیونیستی و استفاده از تمامی امکانات برای آزادی آنها.

کمپین اروپایی از تصمیم خود برای طرح مساله اسرا در نهادهای حقوق بشری و تلاش برای جلب حمایت موسسات جامعه مدنی و سازمان‌های اروپایی از مساله اسرا و تحریک پارلمان‌ها و دولت‌های اروپایی برای حمایت از این مساله و مقابله با سرکوب آنها توسط رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: هزاران نفر از اسرای در بند زندان‌های صهیونیستی از حقوق مشروع خود که در کنوانسیون‌های ژنو و قوانین بین‌المللی به آنها تصریح شده است، محروم هستند و در معرض سرکوب و اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرند که در برخی موارد این مساله منجر به شهادت آنها می‌شود.

کمپین مذکور همچنین به بازداشت موقت صدها نفر از شهروندان فلسطینی و از جمله کودکان نابالغ و شکنجه جسمی و روحی آنها در مقابل دیدگان جهانیان اشاره و تاکید کرده است: مساله اسرا در وهله اول مساله ملت فلسطین و در وهله دوم مساله حامیان مساله فلسطین و حقوق مشروع آنهاست و وظیفه ماست که با تمام توان از اسرا و بازداشت شدگان در بند زندانهای صهیونیستی حمایت کرده و این مساله را در محافل بینالمللی مطرح کنیم.