گروه بین الملل:

روزنامه ملیت چاپ ترکیه از به دام انداختن یک پرنده جاسوس اسرائیلی در مرزهای کشور ترکیه خبر داد.

به گزارشافکارنیوز، ظاهرا مرزهای ترکیه شاهد یک پرنده جاسوس بوده‌اند که از سوی اسرائیل به این کشور فرستاده شده بود اما عکسبرداری کامل با استفاده از اشعه ایکس از این پرنده نشان داد که او هیچگونه تجهیزات جاسوسی با خود حمل نمی‌کرده است.

سوء ظن ها در مورد جاسوس بودن این پرنده زمانی تشدید شد که بر حلقه پای وی نام " تل آویو اسرائیل ۲۴۳۱۱ " حک شده بود و همین کافی بود تا ساکنان روستای آلتیناویا این پرنده را به دست فرماندار محلی برسانند.

بعد از آن، پرنده در بیمارستان دانشگاهی، در دستگاه عکسبرداری با اشعه ایکس گذاشته شد تا چک شود که آیا به دستگاه های شنود و سایر ابزارهای جاسوسی مجهز بوده است یا خیر.

سال گذشته نیز روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت خبر داد که در ترکیه پرنده‌ای یافت شده است که به پای آن، ادوات جاسوسی رژیم اسرائیل متصل بوده است. یک کشاروز پرنده مرده‌ای را در مزرعه خود یافت که بر پای این پرنده حلقه‌ای بود که نام " اسرائیل " بر آن حک شده بود. این پرنده سریعا به وزارت کشاورزی ترکیه و از آنجا تحویل سازمان‌های امنیتی شد. مقامات ترک مظنون بودند که به پای این پرنده ابزار جاسوسی بسته شده و در چارچوب یک پروژه جاسوسی به ترکیه وارد شده است.

با این حال، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت تلاش کرد تا با بیان اینکه این حلقه یک حلقه معمولی‌ست که چهار سال پیش به پای این پرنده بسته شده، نگرانی در این خصوص را در بین ترک‌ها کاهش دهد.

در سال ۲۰۱۱ نیز کرکسی در عربستان سعودی پیدا شد که مجهز به تجهیزات جاسوسی اسرائیلی بود.