به گزارش افکارنیوز، دیروز میدان «تقسیم» اسلامبول و دیگر میدان‌های بزرگ این شهر شاهد تظاهرات ضد دولتی بود.

هزاران تن از مردم معترض در این تظاهرات به بهانه تجلیل از پنج جان باخته تظاهرات ترکیه(از ۱۱ خرداد تا کنون) حضور یافتند.

تعدادی از تظاهرکنندگان دسته‌های گل در دست داشتند. معترضان در شعارهای خود، خواستار قصاص عاملان قتل این پنج نفر شدند.

نیروهای امنیتی به جای گلولههای پلاستیکی، از گلولههای کائوچویی استفاده میکنند که در بدن زخمهای عمیق ایجاد میکند.