به گزارشافکارنیوز، در این راستا به تازگی ایالت " نگری سمبیلان " در جنوب مالزی اعلام کرده است که آموزه‌های شیعی در این ایالت ممنوع است.

محمد حسن، سر وزیر این ایالت با اعلام این خبر گفت: شورای اسلامی و شورای فتوای نگری سمبیلان بر اساس قانون خانواده مسلمان سال ۲۰۰۳ تصمیم به ممنوعیت آموزه‌های شیعی گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: این تصمیم برای اجرایی شدن نیاز به تائید سلطان این ایالت دارد.

این مقام مالزیایی افزود: خارجیانی که پیرو مذهب شیعه هستند این اجازه را دارند تا به امورات مذهبی خود بپردازند اما حق ندارند تا مذهب خود را به مالزیایی‌ها گسترش داده و برای آن تبلیغ کنند.

چند روز پیش نیز پسر ماهاتیر محمد عنوان کرده بود که دولتش شیعه را یک " مذهب انحرافی " می‌داند!

به گزارش ایسنا، مخریز ماهاتیر، پسر سوم و پنجمین فرزند ماهاتیر محمد، نخست وزیر پیشین مالزی که با تلاش‌های پدرش در انتخابات سراسری ماه مه به عنوان سر وزیر ایالت کداه(زادگاه ماهاتیر محمد) انتخاب شد، در اظهار نظری جنجال برانگیز گفته است که دولت محلی، شیعه را به عنوان یک مذهب انحرافی اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: این اقدام دولت محلی ایالت کداه در راستای فرمان شورای فتوای ملی مالزی در سال ۱۹۹۶ بوده است که شیعه را مذهبی انحرافی معرفی کرده بود.