به گزارشافکارنیوز، روآندا برای تامین بودجه مورد نیاز خود به کمک های خارجی به شدت وابسته است و ۴۰ درصد بودجه ۲.۶ میلیارد دلاری برای سال مالی جاری این کشور از محل کمک های خارجی تامین می شود.

دولت روآندا با انتشار بیانیه ای ضمن اشاره به کمک ۴۰۰ میلیون دلاری سازمان ملل برای کاهش فقر و گرسنگی افزود: بیش از ۲۷۶ میلیون دلار از این کمک در قالب طرح های توسعه شامل بهداشت و درمان، تغذیه، آموزش و محیط زیست خواهد بود و مابقی این کمک برای اجرای پروژه های اقتصادی و دولتی هزینه خواهد شد.

برخی از سازمان های بین المللی سال گذشته کمک های مالی خود به روآندا را کاهش دادند یا به طور کلی متوقف کردند. سازمان ملل دولت روآندا را به حمایت از شبه نظامیان کنگو متهم کرده است. دولت روآندا این اتهامات را رد کرده است.

رئیس جمهور روآندا قصد دارد این کشور را تا سال ۲۰۲۰ میلادی به کشوری با درآمد متوسط تبدیل کند ولی منتقدان وی را به سرکوب آزادی سیاسی و مطبوعات متهم می کنند.