به گزارشافکارنیوز، یک دیده‌بان دولت آمریکا، «کمبودها و نقص‌های جدی» در اعطای قرارداد ۵۰ میلیون دلاری برای تقویت حاکمیت قانون در افغانستان پیدا کرده است.

وزارت خارجه آمریکا به سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق(IDLO) افغانستان که در رم مستقر است مبلغ ۵۰ میلیون دلار برای «برنامه انتقال تجربیات قضایی افغانستان» با هدف تقویت حاکمیت قانون این کشور تخصیص داده است.

این بودجه در شرایطی به این سازمان تخصیص داده شده است که هیچ گونه نظارتی بر نحوه مصرف آن صورت نگرفته است و «جان سوپکو» بازرس کل بازسازی افغانستان(SIGAR) در نامه‌ای خطاب به وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که سازمان «ایدلو» حاضر نشده است به بازرسان آمریکایی اطلاع دهد که چگونه این بودجه ۵۰ میلیون دلاری مصرف شده است.

در این نامه آمده است: حسابرسی از برنامه‌های قانونی که توسط وزارت خارجه اداره شده است، نشان می‌دهد که ۴۷.۸ ملیون دلار از دلارهای مالیات‌دهندگان آمریکایی به این سازمان توسعه‌ای تخصیص داده شده است، و این در حالی است که این قرارداد فاقد «مفاد اساسی که مجوز نظارت و ارزیابی کافی وزارت خارجه آمریکا بر عملکرد این سازمان را فراهم می‌کند، می‌باشد».

نامه سوپکو در حالی منتشر شده است که وزارت خارجه آمریکا پیشتر نیز بدلیل عدم حسابرسی صحیح ۳۱۵.۳ میلیون دلار تخصیص داده شده به قراردادهای بازسازی افغانستان، مورد انتقاد قرار گرفته است.

وزارت خارجه آمریکا در ۱۴۰ قرارداد، دستکم یک میلیارد دلار از سال ۲۰۰۱ تاکنون صرف پروژه‌های بازسازی این کشور شبه‌قاره هند کرده است که تنها ۴۱ مورد از این قراردادها حسابرسی شده است و هنوز ۹۹ مورد از این قراردادها حسابرسی نشده‌اند.

پنتاگون نیز به دلیل هدر دادن ۳۴ میلیون دلار در ساخت و ساز بیمورد در جنوب غربی افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است.