به گزارش افکارنیوز، «احمد کوسا» دبیرکل حزب دموکرات سوریه اظهارداشت: ادامه اقدامات تروریستی در سوریه موجب می شود راه حل سیاسی بحران این کشور به درهای بسته بخورد.

وی تصریح کرد: حضور بشار اسد در بین نیروهای ارتش سوریه و منطقه داریا نشان دهنده پیروزی آنان و پیام روشنی به همه است مبنی بر اینکه شاخ تروریست‌ها شکسته شده است.

وی گفت: بشار اسد در حالی در داریا حضور یافت که این منطقه مدتی به پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل شده بود اما نیروهای ارتش آن را تحت کنترل خود در آوردند.

کوسا تصریح کرد: ما امروز با گروهک های غیر منسجم مبارزه می‌کنیم که نقطه مشترک همه آنان عملیات تروریستی و کشتار و ویرانی است و اگر هرچه زودتر تکلیف آنان روشن نشود حضور آنان بر برون رفت سیاسی از بحران موجود در سوریه تاثیر منفی خواهد گذاشت.

وی در ادامه اظهارداشت: به نظر نمیرسد که کنفرانس ژنو ۲ نتایج خوبی داشته باشد با این حال ما باید در آن حضور یافته و برای موفقیت آن تلاش کنیم زیرا از روز های نخست آغاز بحران بر گفتوگو تاکید داشته ایم اما در شرایطی که طرف مقابل به اقدامات تروریستی ادامه می دهد روشن است که چیزی برای ارائه در گفت وگو ندارد.