به گزارش افکارنیوز، مصر اعلام کرد که دیدارهایش در عربستان سعودی ثمر بخش بوده است. وی همچنین دیدارش با «دکتر عبدالعزیز بن خوجه» وزیر فرهنگ و رسانه عربستان سعودی را مثمر ثمر توصیف کرد.

این دولتمرد مصری افزود که پیشنهاداتی از بازرگانان عربستانی برای حمایت از اقتصاد مصر دریافت کرده که از آن جمله می‌توان به افزایش سرمایه پروژه‌های عربستان در مصر یا سرمایه‌گذاری‌های جدید در پروژه‌های مختلف است.

مسلمانی ادامه داد که این سفر شامل نشست مشترکی میان بازرگانان مصری و عربستانی تحت نظر دولت مصر بوده که هدف این نشست جریان سریع سرمایه‌گذاری عربستان در مصر است.

مشاور رسانهای رئیس جمهور مصر در پایان گفت که عربستان به طور کامل موضع مصر را حمایت میکند و احترام زیادی برای اراده ملتی که در جریان انقلاب ۳۰ جولای ۲۰۱۳ تجلی یافت قائل است.