به گزارش افکارنیوز، عناصر مسلح با شلیک دو خمپاره «مسجد السقفی» در منطقه «باب توما» در مرکز دمشق، پایتخت سوریه را گلوله‌باران کردند.

براساس گزارشهای رسیده، این دو خمپاره به درب پشتی مسجد السقفی و ساختمانهای مسکونی اطراف مسجد اصابت کرده و موجب وارد آمدن خسارات مادی به این منطقه تاریخی شد.