به گزارش افکارنیوز، هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گزارش داد، این مدارک نشان می‌دهند که از بین لیست کشورهایی که هدف جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا بوده‌اند، چین، روسیه، ایران، پاکستان و کره شمالی برای نظارت اهمیت عمده‌ای داشته‌اند.

بنا بر این گزارش، آمریکا به طور خاص به جمع‌آوری اطلاعات درباره سیاست خارجی، تجارت بین‌الملل و ثبات اقتصادی این کشورها به همراه موضوعاتی مربوط به تکنولوژی جدید و امنیت انرژی علاقه‌مند است که موضوعاتی با اولویت کمتر هستند.

علاوه بر این آمریکا نسبت به جمع‌آوری اطلاعات از آلمان، فرانسه و ژاپن نیز تاحدی تمایل داشته است.

ادوارد اسنودن، افشاگر آژانس امنیت ملی آمریکا برنامه نظارت پنهانی دولت آمریکا را فاش کرد؛ هدف از این برنامه جمعآوری مقدار زیادی از دادههای کاربران اینترنتی و مکالمات ضبط شده تلفنی است که به طور بالقوه هنجارهای قانونی را زیر پا میگذارد.