گروه بین الملل:

چندروز پیش، ویدئویی از سوی شبکه ای ناشناس در یوتیوب منتشر شد که در آن یک ایرانی دستگیر شده به نام سعید، مورد توهین نژادی و اذیت و آزار قرار می گیرد.

به گزارشافکارنیوز، فرانس ۲۴ در گزارش مدعی شد؛ ایرانی ای که در این ویدئو به گروگان گرفته شده سعید نام دارد. شبکه ای که این ویدئو را در ابتدا منتشر کرد نام فامیل این گروگان را «شربو» خوانده است که به نظر نامی واقعی و یا درست نمی رسد.

تیم ناظران فرانس ۲۴، این ویدئو را در اختیار برخی از اعضای ارتش آزاد سوریه قرار داد. این شبه نظامیان با توجه به اینکه در ویدئو هیچ تصویری از گروگان گیرها و یا محیط اطراف دیده نمی شود، اطلاعات بیشتری در اختیار ناظران قرار ندادند اما تایید کردند لهجه گروگان گیرها متعلق به مردم منطقه حلب در سوریه است.

یوتیوب چند روز پیش این ویدئو را از کانال اصلی ای که منتشر شده بود به علت سخنان نفرت پراکن کانال منتشر کننده آن، پاک شد.

کانال منتشر کننده اصلی این ویدئو کانالی است که تنها حدود ۳ روز از تاسیس آن می گذشت. عنوانی نیز که برای این ویدئو انتخاب شده است، عنوانی نژادپرستانه و توهین آمیز است که به «زرتشتی» بودن ایرانی ها اشاره دارد.

از نحوه گفتگو و صبحت هایی که افراد گروگان گیر با ایرانی دستگیر شده دارند. به نظر می رسد این افراد از گروه های سلفی و یا سنی تندرو منطقه حلب باشند. چرا که بیش از اینکه ملیت ایرانی گروگان آنها برایشان مهم باشد، نسبت به مذهب تشیع او حساسیت از خود نشان می دهند و او را «رافضی»(عبارتی که سلفی ها در توصیف شیعیان به کار می برند) و سگ می خوانند.

در ابتدا فرد فیلمبردار با خشونت از گروگان ایرانی میپرسد شیعه ای؟ و سپس تاکید می کند پیامبر اینها را شکنجه کرده پس ما هم این ها را شکنجه میکنیم در ادامه پس از آنکه فرد گروگان تایید میکند که شیعه است، گروگان گیر او را رافضی و سگ خطاب میکند و مورد ضرب و شتم قرار می دهند.

وی با اینکه می گوید ایرانی است اما از سوی گیروگان گیران از او پرسیده می شود «سیستانی»؟(آیت الله سیستانی از علمای شیعه عراق است.)

سپس چند نفر از گروگان گیران سوالاتی از وی می پرسند که چندان مشخص نیست. اما به نظر می رسد از گروگان خود می خواهند که به «مجاهدین» درود بفرستد و جنگ با آنان را حرام اعلام کند. که خشونت چاشنی تمامی این لحظات از ویدئو است.

سپس فرد گروگان گیر از ایرانی گروگان گرفته شده می خواهد تا پای او را ببوسد که ایرانی گروگان گرفته شده از این کار سرباز می زند.

در این قسمت از ویدئو به نظر می رسد فردی دیگر از شبه نظامیان از فردی که در حال فیلمبرداری و خشونت است می خواهد به این کار پایان دهد اما شبه نظامی ای که در حین شکنجه گروگان ایرانی خود در حال فیلمبرداری نیز هست پاسخ می دهد: پیامبر این ها را شکنجه کرده پس ما هم شکنجه می کنیم!

در ادامه این ویدئوی کوتاه، خشونت علیه این گروگان توسط اعضای گروه های جهادی سوریه ادامه پیدا می کند و با توهین او را رافضی و سگ می خوانند و نهایتا یکی از گروگان گیرها که به نظر فرد فیلمبردار می رسد، به روی گروگان خود تف می اندازد.

به نظر می رسد فرد و یا افرادی در میان گروگان گیرها، با لغاتی محدود به زبان فارسی و یا کردی آشنا هستند.

پیش از این نیز ویدئوهای بسیاری از ایرانیان به گروگان گرفته شده در سوریه منتشر شده است که برخی از آنان آزاد شده اند و برخی نیز هنوز در اختیار نیروهای شبه نظامی مخالف بشار اسد قرار دارند و از سرنوشت آنان خبری در دست نیست.

فرانس ۲۴ ادعا کرد؛ در این میان اخبار و اسنادی منتشر شده است که نشان می دهد برخی از گروگان های ایرانی در سوریه که اکثرا آزاد شده اند و در برخی از شهرهای ایران مراسم ختم برای آنها که در سوریه کشته شده اند برگزار شده است.

در برخی دیگر از موارد نیز اخبار و اسنادی منتشر شده که نشان می دهد جمع دیگری از گروگان های ایرانی در سوریه غیر نظامی بوده اند.