به گزارش افکارنیوز، خبرنگار خبرگزاری فرانسه دستکم ۱۹ جسد را در یک مسجد مشاهده کرده است و شاهدان نیز بیش از ۲۰ جسد را در مسجد دیگری در این شهر مشاهده کردهاند.