گروه بین الملل:

به گزارش پایگاه خبری الحقیقه، نواری کشف شده است که در آن از گورهای دسته جمعی در یک منطقه روستایی در سوریه پرده برداشته شده است. گفته می شود صدها نفر از کشته شدگان دفن شده در این گورها، به دست تکفیری‌های وابسته به اپوزیسیون سوریه که زیرنظر عوامل سعود نظیر بندر بن سلطان، احمد الجربا و جرج صبره قرا دارند، کشته و به صورت گروهی دفن شده‌اند.

به گزارشافکارنیوز، در این نوار اجساد مثله شده، تجزیه شده و بعضا خشک شده کاملا مشهود است.

گفته می شود قربانیان این فاجعه که اکثرا زنان و کودکان هستند، در چهارم ماه جاری مورد حمله قرار گرفته اند. همچنین از سرنوشت بسیاری از زنان و کودکان این منطقه اطلاعی در دست نیست و بعضی از منابع می گویند که آنها به ترکیه منتقل شدهاند.