گروه بین الملل:

به گزارش روزنامه الدیار لبنان، یک گروه تحت فرماندهی رژیم صهیونیستی توانسته اند خود را به خاک سوریه برسانند و بعد از اجرای عملیات با استفاده از سلاح های شیمیایی از راه بلندی های جولان عقب نشینی کرده و بازگشته اند.

به گزارشافکارنیوز، همچنین به نظر می رسد گاز شیمیایی که انتظار می رفت از مجارستان وارد سوریه شده است، منشا اسرائیلی داشته است؛ چرا که تحقیقات نشان می دهد گاز سارین استفاده شده در منطقه ریف حلب و منطقه الغوطه، با گاز سارین ساخته مجارستان متفاوت است.

الدیار ادعا می کند که استفاده از سلاح ها و گازهای شیمیایی در سوریه پس از هماهنگی های لازم در خاک ترکیه انجام می شود و درحالیکه اسرائیل پشت پرده این حملات قرار دارد، قرار است میزان استفاده از گازهای شیمیایی در خاک سوریه بیشتر و بیشتر شود. گفته می شود لبنان نیز در معرض این حملات شیمیایی قرار دارد.