به گزارش افکارنیوز، محاکمه محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین مصر، خیرت الشاطر و رشاد بیومی، دو تن از معاونان وی به دلیل عدم حضور آنها در دادگاه به تاخیر افتاد.

قرار بود محاکمه بدیع ومعاونانش امروز همزمان با دادگاه حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصربرگزار شود.