به گزارش افکارنیوز، دادگاه محاکمه حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر امروز در قاهره برگزار شدف و به اتهامات وی با وجود تبرئه شدن از اتهام اختلاس برگزار شد.

در جلسه امروز دادگاه محاکمه مبارک به دیگر اتهامات وی و نخست وزیر وقت و نیز فرزندان مبارک یعنی علاء و جمال هم رسیدگی شد.

دادگاه محاکمه دیکتاتور سابق مصر بعد از پایان جلسه محاکمه امروز جلسه بعدی رسیدگی به دیگر اتهامات وی از قبیل صادرات گاز به رژیم صهیونیستی و شرکت در قتل تظاهرکنندگان مصری انقلاب ۲۵ ژانویه را به ۱۴ سپتامبر آینده موکول کرده است.