سرویس بین الملل

؛ در حالی که پیشتر گزارش شده بود نمایندگان چین و روسیه نشست مشورتی شورای امنیت درباره سوریه را ترک کردند، «ریا نووستی» خبرگزاری دولتی روسیه این موضوع را تکذیب کرد.

به گزارشافکار نیوز، این خبر گزاری به نقل ازنمایندگی روسیه در مقر سازمان ملل متحدخبر داد؛ نماینده روسیه هیچ گونه اقدام اعتراضی را در اجلاس نمایندگان پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که برای رایزنی در خصوص طرح قطعنامه پیشنهادی بریتانیا پیرامون سوریه تشکیل شده، انجام نداد.

نمایندگی روسیه تاکید کرد که دیپلمات روسی پس از پایان دیدار تالار جلسه را ترک کرده است.