به گزارش خبرگزاری فلسطینی " معا "، منابع امنیتی لبنان تایید کردند که یگان سازمان حفاظت اطلاعات ارتش لبنان روز گذشته به روستای " بریتال " در منطقه بقاع یورش برده و دو جوان این روستا را دستگیر کرده و با خود برد.
به گفته این منابع، دستگیری این دو جوان بعد از دریافت اطلاعاتی مبنی بر احتمال دست داشتن آنها در همکاری با سازمان جاسوسی دشمن صهیونیستی صورت گرفت.
این منابع امنیتی افزود: دستگیرشدگان مستقیم به مقر فرماندهی ارتش برای ادامه تحقیقات و روشن شدن کامل سرنخ‌های این پرونده برده شدند.
نیروهای امنیتی لبنان از چند ماه پیش تاکنون چندین شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی در لبنان را منهدم و شماری زیادی از جاسوسی‌های این رژیم را دستگیر کرده اند.