گروه بین الملل:

به گزارش گاردین، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی خود در پارلمان این کشور، ابراز امیدواری کرد که بتواند با وزیر امور خارجه ایران، جواد ظریف در مجمع ویژه سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کند. این در حالیست که وی در سخنرانی خود، دید خوشبینانه نمایندگان مجلس انگلیس در مورد دیپلماسی ایران را زیر سوال برد.

به گزارشافکارنیوز، وی گرچه در سخنان خود از آمادگی بریتانیا در مذاکره با ایران در مورد مسئله سوریه خبر داد اما مدعی شد که ایران همراه با دولت بشار اسد در فجایع سوریه نقش دارد.

هیگ با استناد به اینکه ایران به طور کامل از ایجاد یک حکومت انتقالی در سوریه حمایت نکرده است، ادامه داد: ایران تاکنون نقش سازنده ای ایفا نکرده است، ولی باز هم آماده مذاکره هستیم.