به گزارش افکارنیوزبه نقل از روزنامه کریستین ساینس مونیتور، این جلسه با حضور " جان کری " وزیر امور خارجه و " چاک هیگل " وزیر دفاع آمریکا برگزار شد و سناتورهای حاضر در این جلسه به آنها هشدار دادند که نباید سوریه تبدیل به عراق دوم شود.

بر اساس این گزارش، جان کری نیز در سخنان خود وعده داده که حمله به سوریه محدود بوده و گزینه حمله زمینی در این طرح جایی ندارد.

در این جلسه که با حضور اعضای کمیته روابط خارجی سنا برگزار شد، حاضرین همچنین در مورد اینکه حملات آمریکا منجر به تقویت القاعده در سوریه می شود نیز هشدار دادند.

علاه بر کری، " چاک هیگل " وزیر دفاع آمریکا نیز در جلسه استماع دیروز حضور داشت. هیگل و کری در زمان موافقت سنای آمریکا برای حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ هر دو جزو سناتورهای آمریکا بودند و براساس اطلاعات غلطی که در آن تاریخ در اختیار سنا قرار گرفته بود، آنها با طرح حمله به عراق موافقت کرده بودند.

در همین رابطه نیز وزیران خارجه و دفاع آمریکا در جلسه دیروز تاکید کرد که مطمئنا برای گرفتن مجوز طرح حمله به سوریه از اطلاعات غلط استفاده نخواند کرد.

جلسه شب گذشته به ریاست سناتور " رابرت مندز " رئیس کمیته روابط خارجی سنا برگزار شد و وی نیز تاکید کرد که باید این پیام روشن شود که سنا با حضور ارتش آمریکا در سوریه مخالف است.

این در حالی است که برخی رسانه ها همچون رویترز از موافقت کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با طرح حمله به سوریه گزارش داده اند.