به گزارش افکارنیوزبه نقل از روزنامه صهیونیستی " یدیعوت آحارانوت " نوشت: با تکذیب خبر مرگ " آریل شارون " نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، از عمل جراحی وی در مرکز پزشکی شهر " تل هشومیر " در سرزمین های اشغالی خبر داد.

این روزنامه، عمل جراحی نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی را در راستای کاشت لوله برای تغذیه جدید که از دهان به دستگاه هضم مستقیم متصل می شود برشمرد وافزود: به دلیل اینکه " شارون " از سال ۲۰۰۶ در حالت اغما به سر می برد، امکان تغذیه مستقیم نداشته وبا اتصال لوله تغذیه می شود.