به گزارش افکارنیوز، اخیرا فیلمی در اینترنت منتشر شده که در آن عناصر مسلح کپسولهایی را به وسیله توپ سنگین شلیک می کنند.

به گفته برخی منابع رسانه ای، عناصر مسلح این کسپولها را با مواد شیمیایی پر می کنند.

حدود دو هفته قبل نیز رسانه های سوری فیلمی را از مواد شیمیایی کشف شده از تروریستها و عناصر مسلح منتشر کردند.

با وجود انتشار اسناد و مدارک مختلف در خصوص استفاده گروه های مسلح و تروریستی از مواد شیمیایی، کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و هم پیمانان آنان در منطقه همچنان با مطرح کردن ادعای حمله شیمیایی نظام سوریه به مناطق مسکونی، خواستار دخالت نظامی در این کشور هستند.

همزمان با ورود بازرسان سازمان ملل متحد برای تحقیق درخصوص استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه، آن هم چندین ماه پس از درخواستهای دولت سوریه برای اعزام کارشناسان بین المللی؛ مخالفان مسلح و هواداران منطقه ای و بین المللی آنها با انتشار خبرهایی مدعی شدند که دولت سوریه نزدیک دمشق از سلاح شیمیایی استفاده کرده است.
این ادعا و فشارهای تبلیغاتی رسانه های حامی گروه های مسلح موجب تغییر مأموریت اصلی بازرسان شد و دولت سوریه نیز در مقابل با ورود بازرسان به محل مورد ادعا موافقت کرد.
درحالیکه هنوز حدود دو هفته به صدور گزارش بازرسان در خصوص ادعای استفاده از سلاح شیمیایی نزدیک دمشق باقی مانده، برخی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آنها تبلیغات گسترده ای را برای آغاز حمله به سوریه به راه انداخته اند.
لینک دانلود