تولید سلاحهای کشتار جمعی، حقیقتی جدا نشدنی از تاریخ امریکا است.
کاریکاتور از " استیو گرینبرگ " از شهر لس آنجلس ایالت متحده امریکا