به گزارش افکارنیوز، منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین اعلام کردند: مزدوران وابسته به آل خلیفه مطالبی علیه الوفاق در آستانه نشست این جمعیت با عنوان تغییر دموکراتیک در بحرین بر روی دیوارهای دفتر الوفاق در منطقه الزنج نوشتند.

منابع وابسته به جمعیت الوفاق در این باره گفتند: این اقدام شنیع همزمان با تحرکات مشکوک و برنامه ریزی شده علیه الوفاق است که اوباش طرفدار رژیم دست به آن می زنند.

از سوی دیگر شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین با اشاره به انتخاب بحرین به عنوان مقر دائمی دادگاه عربی حقوق بشر از اتحادیه عرب به مُرده ای بر روی تخت افتاده یاد کرد.

وی انتخاب بحرین به عنوان مقر دادگاه عربی حقوق بشر را نویدی به ناقضان حقوق بشر توصیف کرد و افزود: دادگاه حقوق بشری عربی در گورستان حقوق بشر برپا می شود.

دبیر کل جمعیت الوفاق به موارد فراوان نقض حقوق بشر که شورای حقوق بشر سازمان ملل به آن اشاره کرده و نیز ثبت موارد نقض حقوق بشر در گزارش بسیونی پرداخته است.

از سوی دیگر خبرنگاران بدون مرز شرط میزبانی دادگاه حقوق بشر عربی از سوی بحرین را آزادی همه زندانیان سیاسی این کشور دانست.

اما در ادامه واکنش ها به بازداشت زن بحرینی که در ماه آخر بارداری به سر می برد بخش امور زنان جمعیت وعد بحرین خواستار آزادی فوری نادیه علی و مراعات وضع جسمانی و بهداشتی وی شد و از همه سازمانهای حقوقی و پزشکی خواست که از رژیم بخواهند وی را آزاد کند.

در این بیانیه آمده است: آیا " نادیه علی " اولین زن زندانی خواهد بود که در زندان کودک خود را به دنیا می آورد و کودک وی باید در زندان چشم به دنیا بگشاید. این نشانه بحرانی است که رژیم از آن رنج می برد. نادیه علی نمونه آشکار نقض حقوق بشر در بحرین است.

جمعیت وعد در بیانیه خود خواستار آزادی همه زندانیان زن و مجازات مسئولانی که آنها را مورد شکنجه قرار داده اند شد.

این در حالی است که خانواده نادیه علی ضمن درخواست از پادشاه این کشور برای مداخله برای آزادی این زن باردار موضوع وی را سیاسی ندانستند.

منابع وابسته به خانواده این زن بحرینی بیان کردند: نادیه به سبب بیماری بر روی تخت بیمارستان دراز کشیده است و فرزند هشت ساله اش به وی نیاز دارد.

این در حالی است که زینب الخواجه فعال زن حقوق بشری بحرینی در تماس تلفنی با خدیجه الموسوی مادر خود اوضاع زندان زنان را به سبب کودکان شیرخواره اسفناک توصیف کرد و افزود: با نزدیک شدن به زایمان نادیه علی باید پروده کودکان در زندان فعال شود.

وی افزود: سلولهای زندان کثیف است و لوازم بهداشتی برای مادر و کودک وجود ندارد.

از سوی دیگر شبکه عربی اطلاعات حقوق بشر حکم صادره علیه نادیه علی را محکوم کرد و افزود: صدور احکام علیه مخالفان و تبرئه کردن نظامیان سرکوبگر و شکنجه کننده و قاتل جایی هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که رژیم بحرین از دستگاه قضایی به عنوان ابزاری برای بستن دهان مخالفان استفاده می کنند.

شبکه عربی حقوق بشر خواستار آزادی زن باردار بحرینی با توجه به شرایط خاص وی شد.