به گزارش افکارنیوز، نوری المالکی گفت: بغداد با دخالت نظامی در سوریه و بهانه قرار دادن موضوع سلاح شیمیایی برای این دخالت، موافق نیست.

نخست وزیر عراق بیان کرد: ما به شدت استفاده از سلاح شیمیایی از سوی هر طرفی را که باشد، محکوم و از راهکار مسالمت آمیز برای حل بحران حمایت می کنیم.

وی ضمن تاکید بر موضع بی طرفی عراق درباره به کارگیری زور در سوریه و تبعات آن بر سوریه، همسایگان و منطقه هشدار داد.

مالکی بیان کرد: یک تحقیق بین المللی شفاف درباره به کارگیری سلاح شیمیایی در سوریه لازم است، گروه های مسلح باید از داخل سوریه خارج شوند، آتش بس از سوی طرفهای درگیر رعایت و توزیع سلاح میان آنها متوقف شود.

نخست وزیر عراق ضمن هشدار درباره به کارگیری زور در سوریه به مخالفت کشورش در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب به همراه مصر، تونس، الجزایر، موریتانی و لبنان اشاره کرد.