به گزارش افکارنیوز، ‌ بر اساس نظرسنجی جدید شبکه خبری ان‌بی‌سی و روزنامه وال استریت ژورنال، ۴۴ درصد از شرکت کنندگان قانون جدید خدمات درمانی را یک ایده بد دانسته در حالی که ۳۱ درصد معتقدند که این قانون یک ایده خوب است که تقریبا نسبت به نظرسنجی قبلی تغییری نداشته است.

بسیاری از آمریکایی‌ها می‌گویند که این قانون به جای تاثیر مثبت، تاثیر منفی بر سیستم خدمات درمانی این کشور خواهد گذاشت.

مخالفان این قانون معتقدند: این اقدام وضعیت خدمات درمانی را بدتر کرده و باعثافزایش بدهی می‌شود. این قانون هزینه‌ها را افزایش و انتخاب‌ها را محدود می‌کند.

اما حامیان این قانون معتقدند: این قانون افرادی را که بیمه نیستند تحت پوشش قرار می‌دهد، پیش شرط‌ها را از بین می‌برد و فرزندان می‌توانند تا سن ۲۶ سالگی تحت پوشش بیمه والدینشان باشند.

با گذشت زمان این قانون هزینههای خدمات درمانی را کاهش میدهد.