به گزارش افکارنیوز؛ این شبکه لحظاتي پيش در خبر فوري گزارش داد: وزير راه يمن از ترور نافرجام در صنعا پايتخت اين کشور جان سالم بدربرد.