به گزارش افکارنیوز، روزنامه آلمانی " تاگس شاو "، در تحلیلی به بررسی اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان پرداخته و این پرسش را مطرح کرد که چه کسی جانشین " حامد کرزای " می شود؟

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه از امروز باید نامزدهای شرکت در این انتخابات ثبت نام کنند و موعد آنها تا ۶ اکتبر پایان می یابد نوشت: انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بر اساس تصمیمات قبلی در آوریل آینده برگزار خواهد شد.

اما آیا در سایه عقب نشینی نظامیان خارجی از افغانستان و خشونت و ناامنی که در این کشور وجود دارد، این امر امکان پذیر است؟

نویسنده در ادامه نوشت: با قربانی شدن هر غیر نظامی در افغانستان اعتماد به دولت و روند دموکراسی در این کشور کاهش می یابد. شمار قربانیان غیر نظامی بعد از یک کاهش بسیار کم، سال گذشته بار دیگر به شدت افزایش یافته است. سازمان ملل در این باره هشدار داده و از حدود ۱۳۰۰ کشته و بیش از ۲۵۰۰ مجروح در نیمه اول امسال که روند رو به رشدی هم داشته خبر داده است.

با این همه " رنگین دادفر سپنتا "، مشاور امنیت ملی حامد کرزای، برگزاری انتخابات در کشورش را غیر قابل اجتناب ارزیابی کرده و اظهار داشته است که ما باید این انتخابات را برگزار کنیم وگر نه همه چیز را از دست می دهیم. هیچ توقفی در روند دموکراسی در کشور وجود ندارد، این استراتژی القاعده و حمایت کنندگان خارجی آن است که خواهان به تعویق افتادن انتخابات و از بین رفتن مشروعیت دولت افغانستان هستند.

از زمان سقوط طالبان در پاییز ۲۰۰۱ در افغانستان، حامد کرزای رئیس جمهوری و در راس دولت این کشور قرار دارد. قانون اساسی افغانستان انتخاب مجدد وی در این سمت را بعد از دو دوره ممنوع می داند. انتخابات ریاست جمهوری آوریل آینده در افغانستان، اولین انتقال قدرت بر مبنای دموکراسی در تاریخچه این کشور محسوب می شود. این مسئله ای است که " سیما سمار " رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز بر آن تاکید دارد.

وی در این باره اظهار داشته است که ما مدت دوازده سال همواره توصیه به دموکراسی کرده ایم. من نمی گویم که این انتخابات دموکراسی را تضمین می کند، اما اولین قدم در این مسیر است. این یک حق عمومی برای افغانها است و من از شهروندان افغان درخواست می کنم که این انتخابات را تا جایی که می توانند حمایت کنند. اگر افغانها در این راستا آمادگی و جسارت از خود نشان دهند این مسئله امنیت و شفافیت امور در کشورشان را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد که البته نه تنها ترور و خشونت سومین انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را به خطر می اندازد، بلکه شورو شوق مردم در این باره نیز کاهش پیدا کرده است.

از طرف دیگر تمام این جریانات سیاسی به موازات عقب نشینی نظامیان خارجی از افغانستان برگزار می شود. این کشور دیگر در مرکز بحثهای بین المللی قرار ندارد. خستگی در این باره گسترش پیدا کرده و اختلافات و درگیریهای جدیدی در منطقه شکل گرفته است.

فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان نیز موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری آینده در این کشور را فریب کم تر نسبت به انتخابات دور قبل می داند. وی در این باره اظهار داشته است که این برای افغانستان بسیار مهم است که یک رهبر سیاسی قابل قبول و قدرتمند داشته باشد که حامی اتحاد کشور و مخالف جدایی در افغانستان باشد.