به گزارش افکارنیوز، روزنامه صهیونیستی یدیعوت احرونوت، به نقل از شیمون پرز نوشت: جنگ سال ۷۳ با وجود " ظالمانه " بودن، صلح را به ارمغان آورد و در نتیجه آن توافقنامه صلحی با مصر منعقد گردید که سادات رئیس جمهور وقت مصر به واسطه آن توانست امنیت و صلح را برای ملتش محقق کند، اما اسد برعکس سادات تن به سازش نداد و وارد جنگ شد.

پرز سپس در اظهارنظری بی سابقه اعتراف کرد: امروز سوریه گرفتار جنگ داخلی است و ملت سوریه تاوان آن را می دهند و اسد به علت تن ندادن به سازش با اسرائیل، این گونه مجازات می شود.

این اظهارات در حقیقت مهر تاییدی است بر دیدگاه بسیاری از کارشناسان و ناظران سیاسی در خصوص سوریه مبنی بر این که رویدادهای این کشور انقلاب مردمی نیست، بلکه توطئه ای خارجی است که طرف های بین المللی - و در رأس آنها رژیم صهیونیستی - از آن سود می برند.