به گزارش افکارنیوز، " محمد آل الشیخ " نویسنده نشریه " الجزیرة السعودیه " در صفحه خود بر روی یکی از پایگاه های اجتماعی نوشت: قطر، بخشی از کشور اولیه عربستان سعودی بود و از آن جا که هر فرعی ناگزیر به اصل خود باز می گردد، قطر نیز به جبر تاریخ باید به عربستان ملحق شود.

این نویسنده عربستانی در یک سلسله نوشته های متوالی بر ضد قطر تاکید کرد: تا وقتی که " شر " قطر کم نشود، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، از شر اخوان المسلمین رهایی نمی یابند. در واقع قطری ها کینه ای کور بر ضد عربستان دارند.

" آل شیخ " همچنین در پاسخ به کامنت یکی از خوانندگانش که الحاق قطر به بحرین یا امارات - به جای الحاق به عربستان - را خواستار شده بود، نوشت: در این صورت ترجیح می دهم قطر به بحرین الحاق شود تا حداقل مساحت بحرین افزایش یابد(!)

این موضوع بازخوردهای بسیاری را سبب شد و شمار زیادی از کاربران، به موافق و مخالف این طرح تقسیم شدند و مخالفان قطری، نویسنده این طرح را آماج حملات انتقادی خود قرار دادند.

قطر از کوچک ترین کشورهای حاشیه خلیج فارس است که فقط ۱۱ هزار و ۴۹۳ کیلومتر مربع مساحت دارد و برخی دانشمندان پیش بینی کرده اند که آب شدن تدریجی یخ های قطب جنوب، این کشور را تا چند سال دیگر زیر آب خواهد برد.