به گزارش افکارنیوز، هشام جونای روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم افزود: گرچه عده ای با موضع دولت ترکیه در قبال سوریه موافقند، اما بسیاری از مردم از جمله علویان ترکیه با آن مخالفند.

جونای ادامه داد: علویان با سیاست حزب عدالت و توسعه حاکم بر ترکیه نسبت به سوریه مخالفند، لذا شهرهای انطاکیه، آدانا، مرسیل - که در موازات مرز سوریه قرار دارند - و استانبول و آنکارا - که علویان در آن ساکنند - شاهد تظاهرات اعتراض آمیز است.

وی گفت: پیش بینی می شد که مواضع دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در قبال بحران سوریه، پیامدهای منفی در ترکیه داشته باشد، لذا با توجه به حمایت دولت اردوغان از حمله نظامی غرب به سوریه که علویان با آن مخالفند، کنترل اوضاع توسط دولت دشوار می باشد و به همین دلیل تنها راه برون رفت از این وضع، تغییر سیاست خارجی اردوغان، به ویژه درباره بحران سوریه است.