به گزارش افکارنیوز، درحالی که تنها چند روز از توافق میان آمریکا و روسیه که باعثشد تا گزینه جنگ علیه سوریه از روی میز برداشته شود، اوباما ادعا کرد: نمی توان تصور کرد که جنگ داخلی باباقی ماندن بشار اسد پایان یابد.

در اثر توافق بر نابودی اسلحه شیمیایی سوریه، انتقادات زیادی متوجه باراک اوباما شد، منتقدین اظهار داشتند که طی این توافق نامه عامل استفاده از سلاح شیمیایی بدون مجازات باقی خواهد ماند.

وی ادعا کرد: همچنان در نظر دارد، بشار اسد را طوری از صحنه سیاسی سوریه خارج کند که آسیبی به اقلیت‌های مذهبی حاضر در سوریه وارد نشود و جناح‌های وابسته به معارضین مسلح کمترین دخالت را در تشکیل حکومت آینده داشته باشند.

رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه اسپانیایی زبان تیلیموندو، اولین هدف خود در سوریه را حل کردن مساله شیمیایی در این کشور دانست.

وی در خصوص مرحله دوم گفت: در این مرحله با کلیه گروههای مرتبط با سوریه و کشورهای پشتیبان آنان ماند روسیه گفتگو خواهیم کرد تا به جنگ داخلی در این کشور پایان دهیم.