به گزارش افکارنیوزبه نقل از خبرگزاری فرانسه، در حدود ۲۵۰ نفر از مردم آمریکا با تجمع در پارک زاکوتی منهتن نیویورک دومین سالگرد شکل گیری جنبش تسخیر وال استریت را برگزار کردند.

جنبش تسخیر وال استریت، دو سال قبل و در اعتراض به نظام سرمایه داری و سیاست های جاری در آمریکا، در پارک زاکوتی شکل گرفت و به سرعت به سایر شهرهای آمریکا نیز کشیده شد.

این جنبش در سایر کشورهای جهان نیز ظهور کرد و خود را در قالب جنبش هایی چون تسخیر لندن و … نشان داد.

بر اساس این گزارش، پلیس تجمع روز گذشته این افراد و سپس راهپیمایی آنها از برادوی تا میدان واشنگتن را با دقت زیر نظر داشت. در این راهپیمایی سه نفر از معترضان که قصد ایجاد راهبندان در خیایان ها را داشتند، از سوی پلیس بازداشت شدند.