گروه بین الملل:

در حالیکه ۵۵درصد از دنبال کنندگان حساب توئیتری اوباما فیک و جعلی شناخته شده اند که این موضوع برای رقیب او یعنی حسن روحانی تنها ۱۷درصد است!

به گزارشافکارنیوزبه نقل از دیلی کالر، طبق آنالیزهای شبکه اجتماعی توئیتر، بیش از ۲۰میلیون نفر از ۳۶میلیون دنبال کننده صفحه شخصی اوباما در توییتر، جعلی و فیک هستند. طبق این آنالیز، حساب های جعلی بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای افزایش اعتبار رسانه ای رییس جمهور ساخته شده اند.

همچنین ۲۵درصد از دنبال کنندگان صفحه شخصی رییس جمهور آمریکا، غیرفعال هستند و تنها ۲۱درصد یعنی نزدیک به ۷میلیون نفر توئیتر اوباما را رصد و دنبال می کنند.

در مقابل از ۴۵هزار و ۶۸۰دنبال کننده رییس جمهور ایران، حسن روحانی تنها ۱۷درصد فیک و جعلی هستند. دنبال کنندگان غیرفعال صفحه حسن روحانی ۳۰درصد است و ۵۳درصد یعنی ۲۴هزار و ۲۰۱نفر با حساب های توئیتری واقعی صفحه شخصی روحانی را دنبال می کنند.