، در حالی که بیش از ۲ سال از جنگ در سوریه می گذرد و نزدیک به یکصدهزار کشته و ۲میلیون آواره برجای مانده است یک گروه جدید از معارضین اعلام موجودیت کرده است. این گروه با نام " مادر عایشه " که از دختران جوان و نوجوان حلب تشکیل شده است در محله " صلاح الدین " استقرار داشته و زیر نظر گروه " التوحید " حلب آموزش نظامی دیده اند. به روایت عکس های " لوبنا میره " عکاس رویترز این دختران در همین محل کار با اسلحه، نشانه گیر و تیراندازی را یاد می گیرند. " ام محمد " سردسته این گروه همسر یکی از فرماندهان ارتش آزاد در حلب و مادر ۴ فرزند است. این گروه همگی صورت خود را تا نزدیک چشم ها پوشانده و پارچه ای منقش به کلام " لا اله الا الله " به پیشانی خود می بندند.

کد خبر: 265022