به گزارش افکارنیوز؛ در حالی که رانندگی زنان در عربستان ممنوع است و جُرم محسوب می شود، یک دانشجوی دختر تبعه این کشور به نام لجین الهذلول، با به راه انداختن کمپینی در صفحه شخصی خود در یک پایگاه اجتماعی در اینترنت، از زنان و دختران هموطن خود خواسته که در تاریخ ۲۶ اکتبر با خودرو رانندگی کنند.

این دانشجوی عربستانی هدف از این اقدام را احقاق حق زنان در رانندگی اعلام؛ و اظهار امیدواری کرده که زنان زیادی به این فراخوان پاسخ دهند. وی مسئولان و مقامات " مرد " را که زنان را از رانندگی باز داشته اند، " ظالم " نامیده، چرا که به تعبیر وی، شرع و قانون زنان را از این عمل باز نمی دارد.

چندی پیش، انتشار تصویر گواهینامه رانندگی یکی از شاهزادگان زن سعودی، واکنش های بسیاری در پی داشت و زنان عربستان با دیدن این تصویر، بار دیگر از طریق پایگاه های اجتماعی اینترنتی، به تبعیض آمیز بودن این قانون و عدم برابری شاهزادگان زن با دیگر زنان این کشور اعتراض کردند.