به گزارش افکارنیوزبه نقل از پایگاه النهرین، یک منبع وابسته به پلیس استان کرکوک اعلام کرد: آمار انفجار خودرو بمبگذاری شده - که از سوی یک عامل انتحاری هدایت می شد - در شمال کرکوک به نوزده نفر افزایش یافت.

این منبع بیان کرد: انفجار مذکور در منطقه رحیم اوه در شمال کرکوک رخ داده است و در نتیجه آن به بیش از پانزده خودرو و دوازده منزل خساراتی وارد شد.

عماد یوحنا از نمایندگان فهرست مسیحی الرافدین که خانواده اش در این انفجار زخمی شده است گفت: من در لحظه انفجار در داخل خانه ام نبودم اما برخی اعضای خانواده ام زخمی شده اند.

وی افزود: وضع ما متفاوت از دیگر مناطق عراق نیست و کرکوک نیز مشابه دیگر مناطق علیه تروریسم می جنگند یا ما بر تروریسم غلبه می کنیم یا خود از پای درمی آییم.

شیرزاد رشید یکی از مسئولان منطقه نیز گفت: حادثه امروز یک فاجعه است.