به گزارش افکارنیوز، " گویدو وستروله " وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه " دی ولت " شانس خوبی را برای آتش بس در سوریه متصور شد.

وی همچنین خاطر نشان کرد بدیهی است که در همه گروههای درگیر این آگاهی افزایش پیدا کرده است که بحران سوریه با راهکار نظامی قابل حل نیست.

" وستروله " گفت بنابراین برای اولین بار و بعد از مدتها بار دیگر یک فرصت برای آتش بس در سوریه ایجاد شده است که می تواند برای مردم سوریه یک فرصت را ایجاد کند و زمینه کمکهای انسانی برای آنها را فراهم کرده و یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه در کنفرانس ژنو ۲ را هموار کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد من امیدوارم که اجلاس سران سازمان ملل در نیویورک نشستی برای غلبه بر بحران در سوریه باشد. در نیویورک باید تصمیمات موثری برای از بین بردن سریع ضررهای تسلیحات شیمیایی در سوریه گرفته شود. ما باید تلاش کنیم که از این فرصت جدید برای دست یافتن به یک راه حل سیاسی استفاده کنیم.

وستروله همچنین مناقشات هسته ای ایران و غرب را یکی دیگر از مسائلی دانست که در اجلاس سازمان ملل در نیویورک به آن پرداخته می شود. وی در این زمینه گفت: من از لحن دیپلماسی جدید تهران استقبال می کنم. به این ترتیب، حرکت های جدید در مذاکرات دشوار هسته ای با ایران ممکن به نظر می رسد.

وی خاطر نشان کرد که ما برای گفتگو با ایران آماده هستیم.