به گزارشافکارنیوز، خبرهای به دست آمده از منابع حکومتی حاکی از آن است توافقی با جماعت اخوان المسلمین حاصل شده که امیدی برای رسیدن به حل بحران است. اما کسانی که برای نامزدی تعیین شده اند تقریبا همان کسانی هستند که از اخوان جدا شده اند و اگر این خبر درست باشد می توان گفت که میانجی گری اشتون شکست خورده خواهد بود.

خبرها می گویند از بین نامزدهای ریاست جمهوری نام مختار نوح وکیل برجسته که از اعتدال گراها است دیده می شود، و با اینکه سالهاست او بیرون از جماعت اخوان قرار دارد اما دارای لحن عقلانی و آرام و محکمی است که در داخل جماعت اخوان هم چندان منفور نیست. اما کسان دیگری نیز هستند که انتخاب آنها نمی تواند موفق آمیز باشد، مثل ثروت الخرباوی و کمال الهلباوی و اسلام کتاتنی. در خبرها آمده که اتحادیه اروپا نیز لیستی را پیشنهاد داده و اخوانی ها با آن موافقت کرده اند اما این توافق با کدام جماعت حاصل شده و از چه جماعتی حرف می زنند؟
این سوال اصلی است زیرا اسمهایی که به آن اشاره شد در خارج از جماعت اخوان قرار دارند و تنها در شبکه های ماهواره ای مخالف اخوان ظهور می یابند و هیچ تاثیری بر اخوانی ها ندارند و نمی توانند با آنان تعامل داشته باشند، بنابراین گفتگو با این ها بیهوده و تنها وقت تلف کردن است، اما خبرهای متواتری هستند که اطلاعات مهمی را آشکار می کنند که شاید بیشتر مورد قبول و موضوعیت بیشتری داشته باشند.
در این گزارش آمده است: در بین شرکت کنندگان دو تن از رهبران دیده می شوند که معتدل تر و تمایل بیشتری برای گفتگو دارند: این دو عبارتند از دکتر عمرو دراج و دکتر محمد علی بشر، اما طبق اطلاعاتی که از منابع مربوط به خودم به دست آوردم آمده است که اگر رهبر سابق، محمد مهدی عاکف برای درمان به بیمارستان نظامی انتقال داده شده قبل از ورود اشتون به قاهره صورت گرفت تا مقدمه ای باشد برای آزادی اش از زندان، و این با حکومت هماهنگ شده بود و به مقتضای آن عاکف دیدارهایی که در طول دو روز با هیات اروپایی در جریان بوده را ریاست می کرد. مهمترین شخصیتی که می توان در این مساله به آن تکیه کرد مهدی عاکف است.
اما مشکل بزرگتر مربوط به موضع گیری داخل جماعت اخوان و جوانانی است که در خیابان ها هستند و ممکن است این سازش را قبول نکنند، زیرا تلخی هایی که نیروهای امنیتی برای آنها به بار آوردند می تواند رسیدن به هر دست آورد و توافقی را دچار مشکل کند.