به گزارشافکارنیوز، خانم " مریم عبدالله جلغوم "(۸۰ ساله) از ساکنان شهر " فقوعه " در شمال شرقی شهر " جنین " بود.

باشگاه " اسیر " تأکید کرد که وی نخستین زن فلسطینی بود که در شمال کرانه باختری به اسارت نظامیان رژیم صهیونیستی در آمد.
بر اساس این گزارش، این زن فلسطینی در سال ۱۹۷۰ به همراه همه اعضای خانواده اش به اتهام عضویت در " جبهه خلق " بازداشت شد.