به گزارشافکارنیوز، اما دلیل همبرگر خوردن آنها چه بود؟ اوباما در یک مصاحبه دراین باره گفت: اولا که آشپزخانه کاخ سفید تعطیل شده و یک مدل غذا بیشتر نداره که من دوست ندارم، در ثانی‌ اینجا به خاطر تعطیلی‌ دولت ۱۰% به کارمندان دولت تخفیف میده، این شد که با جو پا شدیم اومدیم اینجا!