به گزارش افکارنیوز، کمیته اجرایی یونسکو با تصویب شش قطعنامه از عمل نکردن اسرائیل به تعهدات خود در مجوز دادن به بازرسان این سازمان برای بازدید از شش مسجد، شش کلیسا، و شش کنیست را محکوم کرد.

رژیم صهیونیستی در ماه آوریل قبول کرده بود که بازرسان یونسکو از این ۱۸ محل که در بخش قدیمی بیت المقدس اشغالی قرار دارند، بازدید کنند. قرار بود بازدید از این سایت ها در ماه می انجام شود، اما تل آویو در آخرین لحظه، این برنامه را لغو کرد.

دلیل این اقدام رژیم صهیونیستی آن بود که بازرسان اعزامی از یونسکو را به سیاسی کاری متهم کرده بود.

در ماه آویل، رژیم صهیونیستی با ورود هیئت سازمان علمی فرهنگی آموزشی سازمان ملل(یونسکو) به بخش قدیمی شهر قدس موافقت کرده بود این گروه قرار بود درباره میراثتاریخی و فرهنگی قدس و واقعیتهای موجود در این شهر تحقیق کند.

این برای نخستین بار از سال ۲۰۰۴ بود که رژیم صهیونیستی با ورود کارشناسان یونسکو به بخش قدیمی بیت المقدس اشغالی موافقت کرده بود.

لازم به ذکر است که با وجود فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، فلسطین در سال ۲۰۱۱ میلادی به عضویت یونسکو درآمده است.