به گزارش افکارنیوز، شبکه المیادین لحظاتی پیش در خبری فوری از آغاز امحای تسلیحات شیمیایی سوریه توسط کارشناسان بین المللی خبر داد.

کارشناسان سازمان ملل اخیرا با ورورد به سوریه از انبارهای تسلیحات شیمیایی بازدید کرده و از همکاری دولت سوریه در این باره ابراز رضایت کرده بودند.