به گزارش افکارنیوز، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا ضمن تاکید بر مواضع پیشین خود در تقابل با جمهوری خواهان بر سر لایحه بودجه و طرح بیمه درمانی، گفت: مجلس نمایندگان باید بخش های تعطیل شده دولت را بازگشایی کند و همچنین طی ۱۰ روز آینده افزایش سقف بدهی ها را به تصویب برساند، در آن صورت کاخ سفید آماده گفتگو و مذاکره با کنگره خواهد بود.

اوباما تاکید کرد: اگر جمهوری خواهان این دو کار مد نظر کاخ سفید را انجام دهند در آن صورت آماده گفتگو با آنها بر سر هر موضوعی خواهیم بود.

جدال کاخ سفید و جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان بر سر تصویب لایحه بودجه و تاخیر یک ساله طرح درمانی رایگان برای شهروندان آمریکایی موجب شده تا بخش هایی از دولت اوباما طی یک هفته گذشته به تعطیلی کشیده شود و بیش از ۸۰۰ هزار کارمند دولت به مرخصی اجباری بدون حقوق بروند.

باراک اوباما هفته گذشته با انتقاد شدید از جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان، گفت: اگر بوهنر اجازه دهد و نمایندگان بر اساس وجدان خود در رأی گیری شرکت کنند همین امروز مسئله تعطیلی دولت حل خواهد شد.

جان بوهنر هم اوباما را مقصر اصلی تعطیلی دولت دانست و گفت: عدم انعطاف پذیری از سوی رئیس جمهور با مجلس نمایندگان موجب به وجود آمدن بن بست کنونی شده است.

جمهوری خواهان مجلس نمایندگان از دولت اوباما می خواهند برای پایان دادن به تعطیلی بخش هایی از دولت، طرح بیمه درمانی رایگان شهروندان را به مدت یکسال به تاخیر اندازد و همچنین برای افزایش سقف بدهی ها در لایحه بودجه با نمایندگان معامله کند.

اوباما در واکنش به این دو خواسته، نمایندگان جمهوریخواه را به باج خواهی متهم کرده و گفته است برای بازگشایی دولت حاضر به باج دادن نیست.

بسیار از اقتصاددانان و کارشناسان مسایل اقتصادی با انتقاد از رویه کنونی که کاخ سفید و کنگره بر سر تصویب بودجه در پیش گرفته اند، ادامه تعطیلی دولت را ضربه مهلک به اقتصاد کشور می دانند، بر اساس این نظریه، در صورتی تا ۱۰ روز آینده لایحه بودجه تصویب نشود و کارمندان دولت به سرکارهای خود بازنگردند، احتمال ورشکستگی آمریکا بسیار زیاد خواهد بود.