به گزارش افکارنیوز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره تعطیلی دولت آمریکا کنفرانس خبری برگزار کرد.
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد جمهوری‌خواهان نباید باری انجام کارشان باج بخواهند. اوباما همچنین از جان بینر خواست بهانه‌ها را کنار بگذارد و تعطیلی دولت را متوقف کند.

رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد تا کنون با طرح‌هایی جدی از طرف جمهوری‌خواهان مواجه نشده که بر اساس آن دو طرف بتوانند اختلاف‌های اصلی را کنار بگذارند.

اوباما افزود تعطیلی دولت هر چقدر هم که خطرناک باشد به سقوط اقتصادی ناشی از عدم پرداخت بدهی‌ها نمی‌رسد.

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که تعطیلی اقتصادی دولت آمریکا بر زندگی هر آمریکایی تأثیر خواهد داشت و اگر کنگره سقف بدهی‌ها را افزایش ندهد، آمریکا در معرض خطر رکود اقتصادی قرار دارد.

اوباما گفت هیچ‌کس ظرف دو سال گذشته با این جدیت تهدید نکرده از قواعد مربوط به سقف بدهی تخطی می‌کند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که تعطیلی دولت بر اعتبار آمریکا در سرتاسر دنیا لطمه زده است.