به گزارش افکارنیوز، این اعلام از سوی وزیر کشور پاکستان در حالی مطرح شد که در چند روز اخیر گمانه‌زنی‌هایی در مورد اینکه پرویز مشرف می تواند تحت یک توافق با دولت خاک پاکستان را ترک کند، مطرح شد.

با این حال وزیر کشور پاکستان اعلام کرد که مشرف فقط می تواند در صورتی که ارشدترین نهاد قضایی این کشور اجازه دهد، خاک پاکستان را ترک کند.