به گزارش افکارنیوز، " منصور الترکی " در کنفرانسی خبری با تکذیب برپایی تظاهرات از سوی برخی از حجاج تاکید کرد: عربستان اجازه هرگونه اقدامی که سلامت حجاج را به خطر بیندازد، نمی‌دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه ما با هرگونه اقدامی در این خصوص تعامل نکرده وآن را برخلاف آموزش های امنیتی می‌دانیم، حجاج را به تمرکز بر مناسک حج و دوری از هرگونه اقدامی که باعثایجاد مانع برای خود و دیگران بشود، فراخواند.

گفتني است طي روزهاي همزمان با مراسم برائت از مشركين و فراخوان جنبش اخوان المسلمين براي سردادن شعارهاي ضد دولت مصر مقامات عربستان هشدارهاي خود را در خصوص اين اقدامات افزايش دادند.