به گزارش افکارنیوز، وی اعلام کرد سفیر آمریکا در بغداد ضمن درخواست حمایت های امنیتی از اعضای منافقین در عراق گزارش های مربوط به تصمیم کشورش را در خصوص قطع کمک ها به عراق تکذیب کرد و افزود ما به دولت عراق تاکید می کنیم که هرگز این کمک ها را قطع نخواهیم کرد.

بيکرافت افزود ما از دولت عراق مي خواهيم به ما اطمينان دهد هر کسي که در خاک اين کشور بسر مي برد به ويژه اعضاي باقيماندۀ منافقين در امان هستند.